Rodeo Hesteutstyr AS Betingelser og kjøpsinformasjon

Betingelser / Kjøpsinformasjon.

Forsikring:
Alle pakker fra Rodeo Hesteutstyr er forsikret av oss under frakten.

Priser:
Alle priser er i Norske kroner (NOK) og er inklusive 25% moms.

Vi betaler en del av frakten:
Ved kjøp under Kr. 2.000,- betaler du kun Kr. 94,-
Ved kjøp over Kr. 2.000,- betaler du Kr. 0,-

Åpent kjøp:
Du har full returrett innen 14 dager. Ved evt. retur skal varene sendes som vanlig postpakke, ikke i oppkrav. Vilkår for åpent kjøp er at varen er ubrukt og i original forpakning.

NB: Ingen returrett på video, bøker samt spesialbestilte varer.

Garantier:
Alle varer har garanti etter den norske kjøpsloven. Enkelte varer har også utvidet garanti fra produsent.
(Dette står opplyst ved den enkelte vare)

Reklamasjon:
Fyll ut medfølgende returskjema, og returner varen til oss. Du må selv legge ut for returfrakten Skyldes returen reklamasjon eller feil ved forsendelsen, betaler vi returfrakten. Husk at varer som har vært brukt må være rene og tørre for at reklamasjonen skal kunne behandles av oss. Ved retur skal varene sendes som vanlig postpakke, ikke i oppkrav.

Feilsending:
Ring kundeservice på tlf 90 04 50 56 Ved retur skal varene sendes som vanlig postpakke, ikke i oppkrav. Skyldes returen feil ved forsendelsen, betaler vi returfrakten.

Ikke hentede pakker:
Henter du ikke ut pakken din, blir du belastet kr. 290,- som går til å dekke pakking og oppkravsgebyr. Frakt tur retur blir også belastet.

Forbehold:
Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og priser.
Endringer i priser grunnet valutaendringer, økte råvarepriser osv. vil bli fortløpende oppdatert.

HOS OSS HANDLER DU TRYGT - VELKOMMEN SOM KUNDE!

For kunder bosatt utenfor Norge (også Svalbard) gjelder spesielle betingelser: Kunder bosatt utenfor Norge kan gjerne benytte vår webshop på vanlig måte. Husk å skrive din e`mail adresse i kundeskjemaet da vi trenger denne for å informere deg om frakt og fortolling, samt leveringsbetingelser. Minstebestilling fra utlandet er NOK Kr. 1.500,-

In English:
For customers outside of Norway special terms will apply. Please contact our customer service for further information. Our business hours is 10.00 to 16.00 GMT.
Telephone: +47 90 04 50 56. e-mail rodeohesteutstyr@outlook.com

Our international customers may use our webshop the same way as customers from Norway. We ask you to make sure to include your e`mail adress, as we need this to contact you about shipping and handling.
Minimum order for international shipping is NOK Kr. 1.500,- International customers do not pay tax in Norway. (25% tax)

 

Angrerettskjema:

Dette skjemaet er obligatorisk i følge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og
familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105  om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg
og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted
av varer.
                                          

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager
etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er
mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3
måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som
helst måte. Du kan bruke  dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert
nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør
sørge for at dette kan dokumenteres.

Skal være utfylt av selgeren:
Selgerens navn:    Rodeo Hesteutstyr

Selgerens adresse: Stjerneveien 1 a 1482 Nittedal
                                                                                                                                                                       

Telefonnr. 90 04 50 56   E-postadresse rodeohesteutstyr@outlook.com


Kontrakt/ordre/bestilling nr. Se vedlagt faktura


om vare(r) ________________________________________Ordrebekreftelse er vedlagt dette skjemaet.


Avtalen ble inngått Se vedlagt faktura (dato).  Skjemaet er levert/sendt Se vedlagt faktura (dato).


Fylles ut av forbrukeren:
OBS! Skjemaet skal ikke sendes til Barne- og familiedepartementet.

Skjemaet er mottatt ____________________  (dato). Jeg benytter meg av angreretten.


Navn     ________________________________________________________________________________


Adresse ________________________________________________________________________________


Telefonnr. ______________________________   E-post adresse __________________________________


Dato ____________________      Underskrift __________________________________________________
 
ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når
kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene
selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

 

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse I forbindelse med inngåelse av en avtale skal
forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som
forbrukeren råder over:
a) opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f
b) vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten
c) opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
d) vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
e) bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.
§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning.
Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a) varens eller tjenestens viktigste egenskaper
b) de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i
totalprisen
c) om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
d) alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen
gjelder løpende ytelser
e) selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
f) tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i


OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder  porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og "homeparties"). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.
        

ANDRE OPPLYSNINGER

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning  eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 815 58 200. Internettadresse: http://www.forbrukerportalen.no